4 класс

человек и мир

развернуть
Дата Тэма ўрока Заданне для атрымання і замацавання ведаў

Заданні для самакантролю

 13.04.2020

Тут мінуўшчына  з сучаснасцю сышліся

Прачытаць  с.122 - 126

 Адказ на пытанні

С.127

свернуть

математика

развернуть
Дата Тэма ўрока Заданне для атрымання і замацавання ведаў

Заданні для самакантролю

 14.04.2020

Замацаванне. Вуснае дзяленне лікаў, якія заканчваюцца нулямі

 Разгледзіць прыёмы вуснага дзялення лікаў па табліцы на с. 68

№7(1 сл.), с.66

 №1, с.68

№8, с.69

 15.04.2020

Замацаванне. Дзяленне з астачай мнагазначнага ліку на двухзначны лік віду *0

Пазнаёміцца з алгарытмам пісьмовага дзялення  з астачай па табліцы на с. 72

 №3 (1 сл.), с.70

№1, с.72

№10, с.73

16.04.2020

Дзяленне мнагазначнага ліку на двухзначны лік віду *0

Знаёмства  з алгарытмам пісьмовага  дзялення мнагазначнага ліку  на двухзначны, які заканчваецца нулём па табліцы на с. 74

№1, с.74

№8, с.75

№9 (1 сл.), с.75

17.04.2020

Дзяленне мнагазначнага ліку  на лікі віду *00 і *000. Замацаванне

Пазнаёміцца  з прыёмам падбору лічбаў дзелі пры дзяленні на лікі, якія заканчваюцца нулямі па табліцы  на с.76

№1, с.76

№10, с.77

№1, с.78

свернуть

немецкий язык

развернуть
Дата Тэма ўрока Заданне для атрымання і замацавання ведаў

Заданні для самакантролю

 14.04.2020

Адзенне. Гаварэнне

 Пр.1, c. 75

 Пр.1, с.75 вывучыць

 15.04.2020

Прадметы адзення ў маёй шафе.

Гаварэнне

 Пр.2 (а), с.76

 Пр. 2(b), с.77

 17.04.2020

Адзенне маіх сяброў.

Гаварэнне

 Пр.3 (a,b), с.77

 Пр.3(c), c.78

свернуть

русская литература

развернуть
Дата Тэма ўрока Заданне для атрымання і замацавання ведаў

Заданні для самакантролю

 14.04.2020

Повесть-сказка. А.Линдгрен.”Пеппи Длинныйчулок” (глава “Как Пеппи спасает двух малышей)

 Чтение вслух смысловой части “Пожар бушевал”. Составление характеристики Пеппи.

Пересказ с опорой на текст Отработать в тексте  материал для подтверждения  характерных черт Пеппи.

С.86-93

 16.04.2020

Современная повесть-сказка.

Л.Бессон.”Артур и минипуты” (глава из книги)

 Чтение  вступительного слова Знатока  о писателе  Л. Бессоне. (с.94-95).

Чтение учащимися первой и второй части повести-сказки. (с. 95 - 97).

Перечитать  третью и четвёртую части главы. Научиться кратко пересказывать. (с.98-102). 

свернуть

русский язык

развернуть
Дата Тэма ўрока Заданне для атрымання і замацавання ведаў

Заданні для самакантролю

 14.04.2020

Написание глаголов на –тся и -ться

Упр.120, правило – с.78

 Упр.129

 16.04.2020

Правописание глаголов в форме прошедшего времени

Упр.130 (устно), правило – с.84

 Упр.135

 17.04.2020

Разбор глагола как части речи

Упр.137 (устно),  памятка – с.88-89

Упр.140

свернуть

белорусская литература

развернуть
Дата Тэма ўрока Заданне для атрымання і замацавання ведаў

Заданні для самакантролю

 13.04.2020

П.Броўка. “А ты хоць дрэва пасадзіў?” Уладзімір Правасуд. “Вадзянік і Лесавік”

Выразнае чытанне вершаў.  Адказ на пытанні.

(с. 63-66)

Верш “А ты хоць дрэва пасадзіў?” вывучыць на памяць

 15.04.2020

Міхась Даніленка.”Журка”

Чытанне апавядання. Адказаць на пытанні ў канцы твора.

(с. 68-71)

Падрабязны пераказ твора па  плане

свернуть

белорусский язык

развернуть
Дата Тэма ўрока Заданне для атрымання і замацавання ведаў

Заданні для самакантролю

 13.04.2020

Змяненне дзеясловаў цяперашняга і будучага часу па асобах і ліках (спражэнне)

Завяжы вузялок –(с.76)

Пр.129 (вусна)

 Пр.132

 15.04.2020

Першае і другое  спражэнне дзеясловаў. Канчаткі дзеясловаў. Канчаткі дзеясловаў 1-й асобы адзіночнага ліку

 Пр.137 (вусна)

Завяжы вузялок –(с.83)

Пр.138 (вусна)

Завяжы вузялок –(с.84)

 Пр. 142

свернуть