6 класс

белорусский язык

развернуть
Дата Тэма ўрока Заданне для атрымання і замацавання ведаў

Заданні для самакантролю

 14.04.20

Колькасныя лічэбнікі два,дзве, тры, чатыры і зборныя абое, абодва, абедзве, іх ужыванне

$46 (с.167)– правіла прачытаць, пр.290,295 вусна, пр.291-293 пісьм.

$46 , пр.296 пісьм.

 16.04.20

Змяненне і ўжыванне лічэбнікаў сорак, сто, дзевяноста; змяненне і правапіс складаных лічэбнікаў ад пяцідзесяці да васьмідзесяці, ад двухсот да дзевяцісот, а таксама лічэбнікаў нуль, тысяча, мільён, мільярд

$ 46(с.169-170) – правіла прачытаць,  пр.297 - вусна, 298, 299 – пісьм.

$46, пр.300 пісьм.

 17.04.20

Скланенне, ужыванне і правапіс сстаўных колькасных лічэбнікаў

$ 46 (с.171,173), пр.304,305, 307 пісьм.

 $ 46, пр. 303 пісьм.

свернуть

Исскуство

развернуть
Дата Тэма ўрока Заданне для атрымання і замацавання ведаў

Заданні для самакантролю

13.04

 Тэлебачанне

§ 29-30 с 114-117

 
свернуть

биология

развернуть
Дата Тэма ўрока Заданне для атрымання і замацавання ведаў

Заданні для самакантролю

14.04.2020

 Наземная экасістэма - лес

 1.Прачытаць тэкст ст.100-104

2.Вывучэнне яруснае размяшчэнне раслін з выкарыст. мал. 70 ст. 101

3.Адказаць на пытанні:

1-4 вусна

7-пісьмова

 

§24, скласці памятку правілы паводзін у лесе

свернуть

География

развернуть
Дата Тэма ўрока Заданне для атрымання і замацавання ведаў

Заданні для самакантролю

 15.04.2020

 Паверхневыя воды. Рэкі

 1.Прачытаць тэкст ст.142-149

2.Запісаць ў сшытак новыя геаграфічныя тэрміны.

3. Праца з картамі

 §24

свернуть

История Белорусии

развернуть
Дата Тэма ўрока Заданне для атрымання і замацавання ведаў

Заданні для самакантролю

14.04

Умацаванне вялікакняжацкай улады. Барацьба з крыжакамі

§2, с.14-24

пыт. 1, 2, 8, с.24-25

 §2, с.14-24

15.04

Княжанне Ягайлы. Крэўская унія

§3, с.25-32

пыт. 1, 3, 7, с.25-32

  §3, с.25-32

свернуть

Всемирная история

развернуть
Дата Тэма ўрока Заданне для атрымання і замацавання ведаў

Заданні для самакантролю

       
       
       
       
       
свернуть

немецкий язык

развернуть
Дата Тэма ўрока Заданне для атрымання і замацавання ведаў

Заданні для самакантролю

 13.04.2020

Прырода.

Гаварэнне

 Пр.2(а), c. 178

 Пр.2(е), с.179

 15.04.2020

Раслінны свет нашых лясоў.

Гаварэнне

 Пр.2 (і), с.180

 Пр. 1(j), с.180

 16.04.2020

Мае любімыя ландшафты.

Гаварэнне

 Пр.1(m), с.180

 Пр.3(a), c.182

свернуть

белорусская литература

развернуть
Дата Тэма ўрока Заданне для атрымання і замацавання ведаў

Заданні для самакантролю

 14.04.20

Майстэрства Івана Пташнікава ў стварэнні яркіх, маляўнічых карцін прыроды

Дачытаць апавяданне

Прадумаць адказ на пытанне “Чым так вабіла Ірку прырода?”

 16.04.20

Характарыстыка галоўнай гераіні апавядання І.Пташнікава “Алені”-Іркі

Разгледзець рэпрадукцыю карціны Галіны Шапялевіч “У пушчы”,параўнанне вобразаў аленяў, створаных мастаком і пісьменнікам

Падрыхтаваць вусную замалёўку на адну з тэм: “Ірка і яе алені”, “Ірчына пушча”,”Свет Ірчыных захапленняў”

свернуть

русская литература

развернуть
Дата Тэма ўрока Заданне для атрымання і замацавання ведаў

Заданні для самакантролю

14.04.20

Юмор и сатира в повести Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед Рождеством»

С.47 – 48, зад.2, подг. к лит. творч.

Написать сочинение «Как Вакуле удалось преодолеть козни черта» или «Ай да Вакула - молодец»

16.04.20

Л.Н. Толстой. Повесть «Детство»

Прочитать гл. «Учитель Карл Иванович», «Детство»

Прочитать гл. 6,7, с. 55 – 62, вып.зад.5, с.55

свернуть

русский язык

развернуть

Дата

Тема урока

Задания для получения и закрепления материала

Задания для самоконтроля

 13.04.20

 Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значению

$161, 62 - прочитать упр.423,424 устно, упр.425,426 – устно, 428 - 429 письм.

$61,62, упр.429 – устно(рассказ о жизни современного школьника)

 16.04.20

Разряды имен числительных по составу и их правописание

$63  – правило прочитать,  упр.431, 433 - устно, 435 – письм.

$63, упр.434 письм.

 17.04.20

Правописание имен числительных. Морфологический разбор имени числительного

$ 63 – 68, упр. 436(выписать словосочетания с числительными, упр. 437

 $ 68, правило, упр. 436 – письм.

свернуть

информатика

развернуть
Дата Тэма ўрока Заданне для атрымання і замацавання ведаў

Заданні для самакантролю

 13.04.2020

Камп’ютарны выканаўца Чарцёжнік.

 § 18, с.121-1125

 Пытанні с.125

свернуть

обслуживающий труд

развернуть
Дата Тэма ўрока Заданне для атрымання і замацавання ведаў

Заданні для самакантролю

 17.04.2020

 Вегетатыўнае размнажэнне раслін

 1.Спосабы размнажэння кветкава-дэкаратыўных раслін

 

 17.04.2020

  Вегетатыўнае размнажэнне раслін

 1.Спосабы вегетатыўнага размнажэння раслін

 
свернуть

технический труд

развернуть
Дата Тэма ўрока Заданне для атрымання і замацавання ведаў

Заданні для самакантролю

17.04.2020

Віды і прызначэнне насценных прадметаў у быце.

§22

§22,кантрольныя пытанні(1-3)

17.04.2020

Віды крапежных вырабаў: самарэзы,дзюбеля, анкеры.

§22

§22,кантрольныя пытанні(4-5)

свернуть

математика

развернуть
Дата Тэма ўрока Заданне для атрымання і замацавання ведаў

Заданні для самакантролю

13.04.2020

Графік прамой прапарцыянальнай залежнасці. Графік адваротнай прапарцыянальнай залежнасці

Паўтарыць матэрыял  § 3 на с. 264-267

Правер сябе! на с.271.

Пазнаёміцца з §4 на с. 272-273

Выканаць тэст для самаправеркі на

с. 272-273 №1-5

14.04.2020

Наглядныя прадстаўленні цел у прасторы, прыклады разгортак цел

Пазнаёміцца з матэрыялам

 § 1 на  с.274-275.

Увага!Уважліва разабраць матэрыял у табліцы 1-2 на с. 274-275.

Правер сябе !на с.277

 

Выканаць №1-3 на с. 276

15.04.2020

Наглядныя прадстаўленні цел у прасторы, прыклады разгортак цел

Успомніць матэрыял § 1 на  с.274-275.

 

Выканаць №8-9 на с. 276

Правер сябе !на с.277

 

16.04.2020

Акружнасць. Круг. Формулы даўжыні акружнасці і плошчы круга

Пазнаёміцца з матэрыялам

 § 2 на  с.278 Увага!Уважліва разабраць матэрыял у табліцы 3 на

с. 278,вывучыць формулы на с. 279,разабраць

прыклад 2 на с. 280

 

 

Выканаць №11-13 на с.280(глядзі рашэнне па ўзору прыклада 1 на

с. 279,прыклада 2 на с. 280)

17.04.2020

Акружнасць. Круг. Формулы даўжыні акружнасці і плошчы круга

Успомніць  матэрыял

 § 2 на  с.278

Правер сябе! на с.283

 

Выканаць №39-40 на с.283

(карыстацца формуламі на

с. 279 і рашэннем прыкладаў 1-2 на с.279-280)

свернуть