9 класс

обслуживающий труд

развернуть
Дата Тэма ўрока Заданне для атрымання і замацавання ведаў

Заданні для самакантролю

 15.04.2020

 Газоны:тыпы і віды,тэхналогія абуладкавання

 1.Складанне схемы класіфікацыя газонаў(§31ст.199-202)

2.Тэхналогія стварэння газонаў (§31ст.203-205)

3.Правілы бяспекі пры выкананні работ(§31ст.206)

 
свернуть

технический труд

развернуть
Дата Тэма ўрока Заданне для атрымання і замацавання ведаў

Заданні для самакантролю

15.04.2020

Электрычныя лампы бытавога прызначэння.Тэхнічныя характарыстыкі.Асаблівасці экслуатацыі і замены.

§16

§16,кантрольныя пытанні старонка 121

свернуть

география

развернуть
Дата Тэма ўрока Заданне для атрымання і замацавання ведаў

Заданні для самакантролю

 15.04.2020

 Знешнеэканамічныя сувязі Рэспублікі Беларусь

 1.Запіс новых геаграфічных тэрмінаў у сшытак.2.

2.Праца з картамі:

Нанясенне на контурную карту:

А)свободных эканамічных зон;

Б)транс’еўрапейскія транспартныя камунікацыі(чыгункі, магістралі,нафта і газаправоды, лініі электраперадач)

 §43

свернуть

Обществоведение

развернуть
Дата Тэма ўрока Заданне для атрымання і замацавання ведаў

Заданні для самакантролю

13.04

 Дзяржаўная ўлада ў Рэспубліцы Беларусь

§16

( выкананне и абмяркаванне заданняў на с.145-146,148)

 §16,пытанні  і заданні на

 с.149

    17.04

 Правы і адказнасць непаўналетніх

§17

Рашэнне практычных

задач.

Міні-дыскусія па пытанню “Чаму не веданне закона не вызваляе ад адказнасці”

 §17, заданні для абагульнення па раздзелу”Асоба,грамадства, дзяржава”, падрыхтоўка да кантролю ведаў с.158-159

свернуть

Всемирная история

развернуть
Дата Тэма ўрока Заданне для атрымання і замацавання ведаў

Заданні для самакантролю

16.04

Кітай

§15, с.77-81

пыт. 1, 3, 6, с.81

§15, с.77-81

17.04

Індыя

§16, с.82-85

пыт. 1, 3, 5, с.85

  §16, с.82-85

 

свернуть

белорусская литература

развернуть
Дата Тэма ўрока Заданне для атрымання і замацавання ведаў

Заданні для самакантролю

13.04.20

Максім Танк. Філасофскі роздум пра чалавека.

Ідэйна-мастацкі аналіз вершаў”Завушніцы”, “Ты яшчэ толькі намёк на чалавека..”, “Не знаю, ці ёсць жыццё…”.

Прачытаць аповесць І.Шамякіна “Непаўторная вясна”

14.04.20

Іван Шамякін. Аповесць “Непаўторная вясна” (1-я кніга пенталогіі”Трывожнае шчасце”

Падбор і аналіз цытат для характарыстыкі Пятра

Падабраць цытаты для характарыстыкі вобраза Сашы

свернуть

русская литература

развернуть
Дата Тэма ўрока Заданне для атрымання і замацавання ведаў

Заданні для самакантролю

 16.04.20

А. И Платонов «В прекрасном и яростном мире»»

С. 252 – 255, прочитать биографию Платонова, читать произведение «В прекрасном и яростном мире»

Вып. с.256, подг. сообщ. об одном из поэтов 20 века

свернуть

белорусский язык

развернуть
Дата Тэма ўрока Заданне для атрымання і замацавання ведаў

Заданні для самакантролю

13.04.20

Спосабы перадачы чужой мовы

$32, пр.232,  235-пісьм.,пр.234-вусна

$32,пр.236 пісьм.

14.04.20

Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай

$32,пр.237,238, 240-пісьм.

$32, пр. 239 пісьм.

свернуть

русский язык

развернуть
Дата Тэма ўрока Заданне для атрымання і замацавання ведаў

Заданні для самакантролю

13.04.20

Синтаксический разбор сложных предложений с разными видами связи. Обобщение изученного о  предложениях с разными видами связи

$33,34 с.180 – 183, упр. 315 – устно, упр.316 – письм.

$33,34 упр.320 письм.

16.04.20

Чужая речь и ее виды. Прямая и косвенная речь

$35, упр.318 – устно, упр.319 – письм.

$35, упр. 320 письм

свернуть

биология

развернуть
Дата Тэма ўрока Заданне для атрымання і замацавання ведаў

Заданні для самакантролю

 16.04.2020

 Агульны план будовы стрававальнай сістэмы. Страваванне ў ротавай поласці

 1.Праца з тэкстам падручніка ст.149-153

2.Запаўненне табліцы” Будова і функцыі органаў стрававальнай сістэмы”

 §38

 17.04.2020

 Страваванне ў страўніку і кішэчніку.Рэгуляцыя стрававання.

 1.Працяг запаўнення табліцы.

2.Скласці схему”Рэгуляцыя стрававання”

 §39

свернуть

химия

развернуть
Дата Тэма ўрока Заданне для атрымання і замацавання ведаў

Заданні для самакантролю

 14.04.2020

 Агульныя хімічныя ўласцівасці металаў

 1.Выпісаць узаемадзеянне металаў з неметаламі

2.Выканаць пыт.6,7 ст. 204

 §44,пыт.4,8

 16.04.2020

 Агульныя хімічныя ўласцівасці металаў

 1.Выпісаць узаемадзеянне металаў з вадой і растворамі солей іншых металаў

2.Выканаць пыт.3,7 ст. 212

 §45,пыт.5,8

свернуть

немецкий язык

развернуть
Дата Тэма ўрока Заданне для атрымання і замацавання ведаў

Заданні для самакантролю

 13.04.2020

Надвор’е і клімат.

Гаварэнне

 Пр.1(с), c. 216

 Пр.2(а), с.216

 15.04.2020

Прагноз надвор’я.

Чытанне

 Пр.1 (b), с.239

 Пр. 1(c), с.240

 17.04.2020

Добрае, дрэннае надвор’е.

Гаварэнне

 Пр.2(b, с), с.217

 Пр.2(е), c.218

свернуть

физика

развернуть
Дата Тэма ўрока Заданне для атрымання і замацавання ведаў

Заданні для самакантролю

14.04.2020

Рашэнне задач”Закон Архімеда.Умовы плавання цел”

§29

§29,кантрольныя пытанні

15.04.2020

Плаваннесудоў.Паветраплаванне. Рашэнне задач”Закон Архімеда”

§30

§30,кантрольныя пытанні

свернуть

информатика

развернуть
Дата Тэма ўрока Заданне для атрымання і замацавання ведаў

Заданні для самакантролю

13.04.2020

Мадэліраванне ў задачах выкарыстання тэмпературнага рэжыму

§22

§22,кантрольныя пытанні

свернуть

математика

развернуть
Дата Тэма ўрока Заданне для атрымання і замацавання ведаў

Заданні для самакантролю

13.04.2020

Арыфметычная прагрэсія.Формулы  n-га  члена арыфметычнай прагрэсіі.Характарыс-тычныя ўласцівасці арыфметычнай прагрэсіі

Пазнаёміцца з матэрыялам тэмы

 § 15 на  с.211-217 Увага!Уважліва разабраць матэрыял у табліцы  на

с. 215-217,вывучыць азначэнні і формулы дадзенага параграфа

 

Выканаць заданні

№ 4.45(па ўзору №1  табліцы с.215)

№ 4.46(па ўзору №2  табліцы с.216)

№ 4.49

14.04.2020

Арыфметычная прагрэсія.Формулы  n-га  члена арыфметычнай прагрэсіі.Характарыс-тычныя ўласцівасці арыфметычнай прагрэсіі

Прагаварваць формулы  n-га  члена арыфметычнай прагрэсіі.Характарыстыч-ныя ўласцівасці арыфметычнай прагрэсіі

Выканаць заданні

№4.91-4.93

15.04.2020

Формула сумы n першых членаў арыфметычнай прагрэсіі

Пазнаёміцца з матэрыялам тэмы

 § 16 на  с.224-229 Увага!Уважліва разабраць матэрыял у табліцы  на

с. 227-228,вывучыць формулы дадзенага параграфа на с. 226,

 

Выканаць заданні

№ 4.111.

4.117,

4.121

16.04.2020

Плошча сектора  сегмента

Пазнаёміцца з матэрыялам тэмы

 § 19 на с.149 і ключавой задачай 2 с. 150

Увага!Звярнуць увагу на формулы для знаходжання плошчы сектара і сегмента круга

Выканаць тэст 4 с. 150.

№ 291а),в),

292 б)

17.04.2020

Знаходжанне даўжыні акружнасці і плошчы круга. Даўжыня дугі

Успомніць матэрыял § 19 с.146-151.

 

Правер сябе !на с.157

(падводзім вынікі)

 

свернуть